смт. Межова. Межівський ДНЗ № 3 «Барвінок»

 


Баннер Вчитель інфо

Методична робота

     

   З метою впровадження вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні(нова редакція)   адміністрацією та педколективом ДНЗ№3 створено належні умови для всебічного і повноцінного розвитку,комфортного перебування дітей в дошкільному закладі.

         В дошкільному закладі оформлені групові кімнати,кабінети(народознавчий музей,комп’ютерно-лінгвістичний,еколого-естетична кімната,мала космічна обсерваторія,міні-спортзал)природне середовище(еколого-етнографічний куточок,казкова галявина,автомістечко,альпінарій…) які є педагогічно доцільними,відповідають естетичним та педагогічним вимогам.

         При організації та облаштуванні життєвого простору у групових приміщеннях нами врахована його величезна значимість для становлення особистості.
        Для забезпечення потреби дітей гнучко, варіативно використовувати простір, почуватися володарями ігор та іграшок, виявляти свої інтереси, займатися улюбленими справами, вихователі постійно трансформують оснащення осередків розвитку: ігрові, куточки самостійної художньої діяльності, книги, природи, розвиваючих ігор, мовно-театральні, національні, чергових, тощо. Тематичні куточки оформлено й наповнено матеріалами, посібниками та іграшками так, щоб підказати дітям вид діяльності та способи дій, а у відповідних ігрових зонах – сюжет гри та способів його реалізації.  При цьому враховано вимоги відповідності предметного середовища віковим особливостям вихованців, що дозволяє задовольнити індивідуальні інтереси дітей, зробити навчально-виховний процес диференційованим.                   Облаштування простору кожної групової кімнати дає можливість вихованцям діяти як невеличкими підгрупами, так й індивідуально.
        Підбір ігор та іграшок в різних вікових групах відповідає «Типовому переліку», рекомендованому Міністерством освіти і науки України.
Навчально-виховний процес у групах ДНЗ забезпечений необхідним педагогічним обладнанням та дидактичним матеріалом відповідно до вимог програми «Я у світі», «Впевнений старт». 

         Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно- орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування  у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість .

Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів. Відповідна увага приділяється психологічному аспекту реалізації гуманістичного підходу до розвитку вихованців.
         В роботі педколективу впроваджуються масові (педради, педагогічні читання, семінари, методоб’єднання), групові (семінари-практикуми, творчі, ініціативні групи,консультації) та індивідуальні (стажування, самоосвіта. До курсові та після курсові завдання) форми методичної роботи.

         В 2012-2013  році продовжував працювати семінар-практикум «Зміцнення здоров’я дітей з використанням здоров’язберігаючих технологій»,районний семінар «Активні методи та інтерактивні технології навчання,як засіб розвитку творчого потенціалу дітей»,круглий стіл «Фізичне здоров’я дітей як соціально-педагогічна проблема»,з молодими педагогами організовано співбесіди по змісту БКдо , програми "Впевнений старт",проведено педагогічні наради «Інноваційні технології і нововведення в освітньому просторі ДНЗ», «Формування валеологічної свідомості дітей  в дошкільному закладі», «Використання ІКТ в освітній діяльності дошкільного закладу». Для педагогів проведено консультації «Інтерактивні методи організації педпроцесу в ДНЗ», «Інноваційні методики з фізвиховання» тощо.

        
        Вся методична робота  направлена  на підвищення професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів. Вдало поєднані колективні, групові та індивідуальні форми методичної роботи сприяють ефективному росту фахової майстерності педагогів. В 2012-2013 роках було атестовано з з встановленням 9 тарифного розряду Орлову Л.А.,Скрипнікову Н.С.,з підтвердженням кваліфікаційної категорії "спеціаліст" Недвигу Н.С. Педагогів Недвигу Н.С.,Скрипнікову Н.В.відзначено грамотами відділу освіти райдержадміністрації,Орлову Л.А.-грамотою  департаменту освіти і науки Дніпропетровської області.
     Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу був спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.

           Заклад є опорним з питань  впровадження Програми,розвитку дітей раннього віку,впровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик,музичного  виховання. Педагоги постійно знайомлять колег району  з практичними формами роботи з дошкільнятами,надають їм теоретичну та практичну допомогу.

          У цьому році творча група педагогів працювала над питанням «Сучасні підходи до організації освітньо-виховної роботи та розвиток творчої особистості в контексті Базової програми».
За останніх 4 роки педагогічним колективом впроваджено в навчально-виховний процесс елементи методик Л.Шелестової «Розвивальне читання» , Л.Шульги ,технологію ТРВЗ,психолого-педагогічне проектування, «Розвиток музичної творчості»-М.А.Михайлової (Луганська О.М..,Соболь Н.А.Недвига Н.С.,Дорошко І.О.,Бузова І.П.).Для формування дитячої креативності –основної базової якості дитини,згідно Базової програми ,організовано роботу гуртків «Театрон», «Школа маленьких ельфів»,», «Англійська для малят»,

«Школа естетичного виховання», «Грація»,«Семинотка», «Хореографія».

         Педагоги прийняли участь у конкурсах на кращу розробку інтегрованого заняття,родинного свята. Роботи педагогів було надруковано в  газеті «Дитячий садок» та журналі Бібліотечка вихователя дитячого садка №5/2012р,надіслано до друку роботи ще 3  педагогів.

          Крім того працівники закладу є  творчими,художньо обдарованими людьми ,тому являються постійними учасниками  районних,обласних,всеукраїнських мистецьких  конкурсів. . У 2010 році колектив став лауреатом обласного фестивалю-ярмарку «Петриківський дивоцвіт»,отримав Гран-прі Міжрегіонального фестивалю майстрів декоративно-прикладної творчості в м.Павлограді.Роботи працівників закладу було представлено на ХVІІ Міжнародній спеціалізованій виставці «Україна – подорожі та туризм 2011» у місті Києві,було проведено майстер клас з тісто пластики,учасники відзначені  подякою державної служби туризму і курортів Міністерства культури і туризму України, в травні ,вересні 2012 та 2013 року прийняли участь у  регіональному  фестивалі «Петриківський диво цвіт».
           Аналіз роботи вихователів та діяльності дітей свідчать про те, що педагоги дошкільного закладу (Луганська О.М.,Бузова І.П.,Соболь Н.А.,Дорошко І.О.,Орлова Л.А.) володіють ефективними засобами впливу на дітей, забезпечують розвивальний характер навчання, високий рівень розумової активності дітей, формування стійких навичок, умінь і знань.
           Діти під час занять розкуті, емоційні, сприймають і вирішують різноманітні пізнавальні та проблемні завдання, активно відповідають на запитання, можуть самостійно робити висновки та узагальнення, висловлюють свої судження.

          Вже третій рік дошкільний заклад працює за новою програмою. Перед вихователями ,особливо молодими спеціалістами стоять завдання на майбутнє:

- вдосконалювати свої психологічні завдання;

- молодим педагогам вдосконалювати майстерність у роботі з дошкільниками;

- узагальнити кращий педагогічний досвід по організації навчально-виховної роботи з дітьми в нових умовах.

 

 

      

 

          Зміст методичної роботи в закладі будується на основі державних документів про освіту, науково-педагогічних досліджень, навчальних планів, програм, новинок психолого-педагогічної літератури, інструктивно-методичних матеріалів з проблем організації методичної роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, відповідно до плану роботи районного методичного кабінету.
           Велика увага приділяється спрямуванню зусиль педагогічного колективу на реалізацію сучасного особистісно орієнтованого підходу до дітей, який передбачає формування у дитини здібностей і бажання усвідомлювати себе як особистість. Ці домінуючі ідеї обговорюються на педагогічних радах, педагогічних читаннях, під час індивідуальних і групових консультацій, на їх основі здійснюється корекція педагогічного стилю роботи вихователів.
   
          Один з головних аспектів методичної роботи дошкільного закладу спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи педпрацівників теорії і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду педагогів новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.
          За останніх 5 років педагогічним колективом впроваджено в навчально-виховний процес методику  ТРВЗ, «Розвиток мовлення дітей засобами художнього слова» Н.Гавриш методику Л.Б.Фесюкової,Л.Шульги,Л.Шелестової,М.Єфименка,теорію М.Монтессорі,В.Сухомлинського.
      
В методичному кабінеті створено «Банк даних» інноваційних технологій, які впроваджуються в практику роботи.
 

 

 


1
2